ZESPÓŁ DĘTY środa 13 czerwca 2018

17:45 – 20:00  Proszę o przyjście na zajęcia tylko te osoby, które nie wyjeżdżają na „zielone szkoły” i zagrają na koncercie 18 czerwca.

Próba będzie współprowadzona wraz z Panią Magdaleną Bednarską i Panem Rafałem Tylibą.

Obecność obowiązkowa!!! To ostatnia próba przed koncertem.

Koncert szkolny dn. 18 czerwca odbędzie się pod kierownictwem Pana Rafała Tyliby.

KONRAD LIGAS