Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach zaprasza na

 

III Ogólnopolski Konkurs

Młodzi czarodzieje gitary

 

Dobczyce 28-29.04.2014

Pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce

Rady Miasta Dobczyce

Wojewody Małopolskiego

Marszałka Województwa Małopolskiego

Starosty Powiatu Myślenickiego

CELE KONKURSU:

 • Popularyzacja gitary klasycznej i muzyki gitarowej.

 • Promowanie zdolnych uczniów.

 • Możliwość twórczej konfrontacji umiejętności i osiągnięć młodych adeptów gitary

 • Integracja uczniów i pedagogów.

 • Podnoszenie poziomu nauczania poprzez wymianę doświadczeń i analizę własnych działań

 • Promowanie miasta, regionu, województwa

 • Promowanie i upowszechnianie muzyki kameralnej z udziałem gitary klasycznej

REGULAMIN

 1. Konkurs w każdej kategorii jest jednoetapowy i otwarty dla publiczności.

 2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół publicznych pierwszego stopnia oraz szkół niepublicznych, realizujących program publicznych szkół muzycznych pierwszego stopnia, który odbywać się będzie w trzech grupach wiekowych:

 

 

GRUPA I uczniowie klas I i II cyklu sześcioletniego oraz klasy I cyklu czteroletniego

GRUPA II uczniowie klas III i IV cyklu sześcioletniego oraz klasy II cyklu czteroletniego

GRUPA III uczniowie klas V i VI cyklu sześcioletniego oraz klasy III i IV cyklu czteroletniego

GRUPA IV zespoły gitarowe:

kategoria a) jednorodne zespoły gitarowe(od duetu do sekstetu)

kategoria b) zespoły kameralne (gitara z dowolnym instrumentem)

 1. Kolejność wykonywanych utworów jest dowolna.

 2. Uczestnicy występują w porządku alfabetycznym rozpoczynając od litery wyłonionej drogą losowania, po wpłynięciu wszystkich zgłoszeń.

 3. Kartę zgłoszenia prosimy przesłać na adres: Szkoła Muzyczna I stopnia
  w Dobczycach, ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 4. Wpisowe w kwocie 80 złotych (zespół- 80,00zł.) należy wpłacić na konto RADY RODZICÓW Szkoły Muzycznej w Dobczycach do dnia 15 kwietnia 2014 r. z dopiskiem „konkurs gitarowy”(decyduje data stempla pocztowego).

NR konta: 10 8602 0000 0000 0262 7980 0002

 1. W razie rezygnacji kandydata wpisowe nie podlega zwrotowi.

 2. Decyzje jury są ostateczne.

 3. Program konkursu należy wykonać z pamięci.

 4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplom uczestnictwa, a laureaci nagrody i wyróżnienia. Wyróżniająca się osobowość konkursowa otrzyma specjalną nagrodę i tytuł Młodego Arcymistrza Gitary

 5. Koszt przejazdu, wyżywienia i zakwaterowania pokrywają uczestnicy lub szkoły delegujące.

 6. Zbiorcza punktacja konkursowa będzie przesłana do szkół po zakończeniu konkursu.

 7. Wszystkie informacje dotyczące programu konkursowego, regulaminu oraz materiały nutowe znajdą Państwo na stronie internetowej :

www.szkolamuzyczna.dobczyce.pl

 

 

 

Szczegółowy program przesłuchań konkursowych dla poszczególnych grup:

 

GRUPA I

 • Utwór obowiązkowy- Napoleon Coste- Allegretto (z repetycją)

 • Utwór lub utwory dowolne

Czas trwania występu 4-5 min.

GRUPA II

 • Etiuda obowiązkowa- Mauro Giuliani- Etiuda A-dur op. 50

 • Utwór z muzyki dawnej

 • Utwór lub utwory dowolne - jeżeli program obowiązkowy nie wypełni regulaminowego czasu

Czas trwania występu 7-8 min.

GRUPA III

 • Etiuda obowiązkowa- Matteo Carcasii- Etiuda D-dur op. 60 nr 14

 • Utwór liryczny o charakterze kantylenowym

 • Utwór w formie wariacji, ronda, jedna część sonaty lub sonatiny

 • Utwór lub utwory dowolne w przypadku - jeżeli program obowiązkowy nie wypełni regulaminowego czasu.

Czas trwania występu:10-12 min.

GRUPA IV

 • Kategoria a i b- program dowolny .

Czas trwania występu 8-10 min.

W sprawach obowiązkowego programu i materiałów nutowych proszę kontaktować się z : Jadwigą Wołek tel. komórkowy 603-649-336

E- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacji w kwestiach organizacyjnych udziela sekretariat Szkoły Muzycznej pod nr.:

(12) 274-20-78

E-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.