Karta Zgłoszenia na II Ogólnopolski Przegląd Zespołów Rytmicznych Szkół Muzycznych I stopnia