Drukuj

W dniu 17.12.2019 r. (wtorek) o godzinie 17.30 w sali 212 odbędzie się zebranie p. dyrektor Magdaleny Irzyk z rodzicami uczniów w celu zapoznania z proponowaną oceną śródroczną.