Drukuj

Zebranie p. Karoliny Vogt z rodzicami uczniów klas I-VI 6-letniego cyklu kształcenia w celu zapoznania z proponowanymi ocenami śródrocznymi odbędzie się w dniu 19.12.2019 r. (czwartek) w sali 306.

Harmonogram zebrania:

klasa I 18.00                          klasa IV 18.30

klasa II 18.10                         klasa V 18.40

klasa III 18.20                        klasa VI 18.50