Szanowni Państwo,
Nasze dzieci uczestniczą w życiu Szkoły Muzycznej w różnych formach: warsztatach, koncertach, konkursach itp., które pozwalają im bardziej się rozwinąć. Praca jaką nasi młodzi muzycy wkładają w swoje wykształcenie wymaga od nich ogromu poświęceń i wytrwałości, co bezsprzecznie powinno być doceniane i nagradzane – taką możliwość dają fundusze Rady Rodziców.


Wszystkie przedsięwzięcia i decyzje Rady Rodziców są zależne wyłącznie od wpłat na fundusz. Nasze działania oparte są przede wszystkim na dofinansowaniach uczniów i różnych projektów szkolnych, i z tego jesteśmy w pierwszej kolejności rozliczani, i na tej podstawie oceniani. Mimo wielkich chęci i nie raz dużego wysiłku – bez Państwa finansowego wsparcia niewiele da się zdziałać
Zwracamy się zatem z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe działań Rady Rodziców.
Rada Rodziców w swym regulaminie określiła kwotę na pierwsze dziecko - 100 zł, na drugie – 50 zł, a każde następne dziecko jest zwolnione z tej opłaty.
Wpłaty mogą być dokonywane okresowo:

- miesięcznie (10 zł / 5 zł),
- semestralnie (50 zł / 25 zł)
- rocznie (100 zł / 50 zł)


Będziemy niezmiernie wdzięczni jeżeli Państwo dołączą do grona osób wspierających finansowo nasze działania. Z góry dziękujemy.
Wpłat można dokonywać u P. Sylwii w sekretariacie oraz na konto.
Nasze konto:
Rada Rodziców Szkoły Muzycznej I st w Dobczycach
Nr konta:  37 86020000 0000 0262 7980 0001

Rada Rodziców