Drukuj

Przesłuchania końcoworoczne, Egzamin promocyjny- fortepian 30.05.2012r.

godz. 10.00 – 10.20- klasa I6/c i klasa I4/c

godz. 10.20 – 11.15- klasa II6/c

godz. 11.15 – 12.15- klasa III6/c

Przesłuchania końcoworoczne, Egzamin promocyjny- skrzypce i wiolonczela- 04.06.2012r.

godz. 13.30 – 14.30- klasa I6/c i klasa I4/c- skrzypce

godz. 14.30 – 14.45- klasa wiolonczeli

godz. 14.45 – 15.00- klasa II6/c - skrzypce

godz. 15.00 – 16.00- klasa III6/c i klasa III4/c- skrzypce

godz. 16.00 – 16.30- klasa IV/4c- skrzypce

Przesłuchania końcoworoczne, Egzamin promocyjny, Egzamin końcowy- perkusja, obój, trąbka- 12.06.2012r.

 

Godz. 8.30 – 9.30- klasa I/6c i klasa I,II4/c- perkusja

godz. 9.30 – 10.30- klasa I6/c, klasa I,II4/c- obój

godz. 10.30 – 11.30- klasa II,III6/c, klasa II,III,IV/4c- trąbka

godz. 11.30- 12.00- klasa fortepianu

Przesłuchania końcoworoczne, Egzamin promocyjny, Egzamin końcowy- flet, saksofon, klarnet, akordeon-13.06.2012r.

Godz. 9.00 – 10.30- klasa I,II,III6/c, klasa III, IV/4c- flet

godz. 10.30 – 11.30- klasa II,III6/c, II,III,IV/4c- klarnet

godz. 11.30 – 13.30- I,II,III,IV/4c- saksofon

godz. 14.00 – 15.30- klasa III6/c, I4/c, II,III,IV/4c- akordeon

Przesłuchania końcoworoczne, Egzamin promocyjny, Egzamin końcowy- gitara-19.06.2012r.

Godz. 8.30 – 11.30- klasa I,II,III6/c, I,II,III,IV/4c