Szkoła Muzyczna otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Program Rozwój infrastruktury kultury- Infrastruktura szkolnictwa artystycznego.

Na zakup marimby, kotłów, kontrabasu, altówek- 2 sztuki i gitar 3 sztuki.

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego".

 

http://www.mkidn.gov.pl/media/_img/content/mkidn_01_cmyk.jpg