Monika Gubała ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie wiolonczeli ad II st Doroty Imiełowskiej. Swe umiejętności zespołowe doskonaliła w klasie kameralistyki st.wykł Marka Mosia podczas studiów podyplomowych w Akademii Muzycznej w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe "Nowoczesne metody zarządzania i kierowania jednostkami edukacyjnymi".  Od roku 2007 piastuje funkcję kierownika sekcji w PSM I i II st w Nowym Targu. Jej uczniowie są laureatami wielu konkursów i przesłuchań. Pani Monika Gubała uczestniczyła w licznych warsztatach wiolonczelowych prowadzonych przez wybitnych pedagogów prof. Kazimierza Michalika, Andrzeja Bauera, Stanisława Firleja, Tomasza Strahla, Pawła Głombika. Zasiada również jako juror w konkursach organizowanych pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej.Jest członkiem Tatrzańskiej Orkiestry Klimatycznej w Zakopanem. Współpracuje z zespołem Ricercar w Krakowie. Prowadzi działalność kameralną, koncertując w kraju i za granicą. Jej hobby to poezja śpiewana, wspólpracowała z Grzegorzem Turnauem, Piwnicą pod Baranami, Piotrem Piechą.