Podczas wtorkowej Sesji Rady Miejskiej w Dobczycach pani Monika Gubała, otrzymała z rąk burmistrza Marcina Pawlaka, nominację na stanowisko dyrektora nowo utworzonej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dobczycach. Pani Dyrektor została powołana na to stanowisko na pół roku. Po tym czasie, zgodnie z ustawą, rozpisany zostanie konkurs na dyrektora placówki.

Dyrektor Gubała dziękowała Radnym i Burmistrzowi za przychylność i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia szkoły. Rozpoczęła swoje wystąpienie od gry na wiolonczeli. Jest bowiem absolwentką Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie wiolonczeli.
Pani Dyrektor przedstawiła kadrę szkoły, zaprezentowała misję oraz kierunki rozwoju szkoły. Głównymi założeniami, jakie stawia sobie, jest wypracowanie w krótkim czasie dobrej renomy szkoły, ścisłej współpracy z Centrum Edukacji Artystycznej i wpisanie jej na mapę szkół muzycznych regionu małopolskiego. Jednym z pomysłów pani Dyrektor jest stworzenie, pod patronatem Miasta oraz Ministra Kultury, festiwalu gitarowego dla najmłodszych i aktywna współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Monika Gubała ukończyła Szkołę Muzyczną I stopnia w Myślenicach, Liceum Muzyczne w Krakowie, Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie wiolonczeli Doroty Imiełowskiej. Doskonaliła swoje umiejętności zespołowe w klasie kameralistyki Marka Mosia  podczas studiów podyplomowych w Akademii Muzycznej w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe „Nowoczesne metody zarządzania i kierowania jednostkami edukacyjnymi” w Krakowie. Jest nauczycielem dyplomowanym. Pełni funkcję kierownika sekcji w  PSM I i II ST w Nowym Targu. Jest organizatorem I Festiwalu dziecięcego „Rozśpiewane wiolonczele” pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej. Brała udział w licznych warsztatach instrumentalnych. Stworzyła klasę wiolonczeli w Nowym Targu. Jej uczniowie są laureatami  konkursów i przesłuchań regionalnych.

Przypomnijmy, że początki ubiegania się o szkołę muzyczną rozpoczęły się od wizyty pomysłodawcy i zwolennika utworzenia szkoły muzycznej w Dobczycach Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce Marcina Pawlaka u pana Maksymiliana Celedy – Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, a później u pani Wizytator Lidii Skrzyniarz z Centrum Edukacji Artystycznej w Krakowie.
Kolejnym etapem była analiza kosztów i przeliczenie, czy gminę Dobczyce stać na prowadzenie dodatkowej szkoły. Pomocą służyła skarbnik Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, która podzieliła się informacjami na temat finansowania, w dalszej perspektywie, szkoły muzycznej, funkcjonującej w Wieliczce. Okazało się, że szkoła muzyczna może utrzymać się w całości z subwencji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wstępne plany utworzenia filii szkoły muzycznej z Gdowa w Dobczycach zostały zastąpione pomysłem utworzenia samodzielnej, Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach.