Drukuj

Prosimy o uzupełnienie wpłat na konto Rady Rodziców:

Nr konta: 37 86020000 0000 0262 7980 0001

Informacja o dokonanych wpłatach znajduje się w sekretariacie Szkoły Muzycznej.

Dziękujemy. Rada Rodziców