Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów oraz Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach serdecznie zaprasza do udziału w IV Festiwalu Kameralnych Zespołów Rodzinnych w dniu 17 listopada. Szczegóły na stronie internetowej szkoły. Czwarta edycja odbywa się pod hasłem 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Mile widziany repertuar patriotyczny.

Szkoła Muzyczna I st. w Dobczycach, Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów oraz Urząd Gminy i Miasta Dobczyce zaprasza na  III Ogólnopolski Festiwal Zespołów Rytmicznych w dniu 15 listopad 2018 roku do Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego im. Burmistrza Marcina Pawlaka, ul. Szkolna 43 w Dobczycach.

Szczegóły w załącznikach.

Karta zgłoszeniowa pojawi się już wkrótce.

Harmonogram prób oraz występów podczas III Festiwalu Rodzinnych Zespołów Kameralnych

III Festiwal Rodzinnych Zespołów Kameralnych

Gmina Dobczyce, Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów, Szkoła
Muzyczna I st. w Dobczycach, Katedra Kameralistyki Akademii Muzycznej w
Krakowie zapraszają do udziału w: III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.
„Konteksty kultury, konteksty edukacji. Zarządzanie kulturą w kontekście
sektorów kreatywnych, improwizacja, ruch amatorski”.
Wystąpienia, dyskusje i warsztaty w ramach konferencji dotyczyć będą trzech
sfer tematycznych: zarządzania kulturą i jej finansowania, powszechnej
edukacji muzycznej oraz kształcenia instrumentalnego. Do udziału w konferencji zapraszamy więc: · nauczycieli muzyki w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach, · nauczycieli animatorów działań kulturalnych w swoich szkołach, · nauczycieli szkół muzycznych wszystkich szczebli, · animatorów kultury, · menadżerów, · pracowników instytucji kultury, impresariów.