Harmonogram prób oraz występów podczas III Festiwalu Rodzinnych Zespołów Kameralnych

III Festiwal Rodzinnych Zespołów Kameralnych

Gmina Dobczyce, Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów, Szkoła
Muzyczna I st. w Dobczycach, Katedra Kameralistyki Akademii Muzycznej w
Krakowie zapraszają do udziału w: III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.
„Konteksty kultury, konteksty edukacji. Zarządzanie kulturą w kontekście
sektorów kreatywnych, improwizacja, ruch amatorski”.
Wystąpienia, dyskusje i warsztaty w ramach konferencji dotyczyć będą trzech
sfer tematycznych: zarządzania kulturą i jej finansowania, powszechnej
edukacji muzycznej oraz kształcenia instrumentalnego. Do udziału w konferencji zapraszamy więc: · nauczycieli muzyki w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach, · nauczycieli animatorów działań kulturalnych w swoich szkołach, · nauczycieli szkół muzycznych wszystkich szczebli, · animatorów kultury, · menadżerów, · pracowników instytucji kultury, impresariów.

II Dni Muzykowania Zespołowego i Rodzinnego

Pliki do pobrania:
Pobierz plik (Dni muzykowania got4.jpg)Dni muzykowania got4.jpg8749 kB
Pobierz plik (DMZiR 17,18,9.11.2016r..pdf)DMZiR 17,18,9.11.2016r..pdf816 kB

II Festiwal Rodzinnych Zespołów Kameralnych

Harmonogram II Festiwalu Rodzinnych Zespołów Kameralnych