Nabór do Szkoły Muzycznej

Rok 2018/2019

Nauka w szkole muzycznej odbywa się bezpłatnie.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach ogłasza zapisy do klasy pierwszej na rok 2018/2019 dla kandydatów w wieku 5-16 lat. Zapraszamy dzieci 5-10 lat do cyklu 6 – letniego, a 8-16 lat do cyklu 4 – letniego w następujących specjalnościach: fortepian, gitara, skrzypce, wiolonczela, altówka, kontrabas, akordeon, saksofon, klarnet, obój, flet, trąbka, puzon, perkusja.

Zapisy odbywają się od dnia 01 marca do dnia 08 czerwca 2018 roku. Termin badań przydatności do szkoły odbędzie się pomiędzy

11 do 19 czerwca 2018 roku.

Szczegółowy harmonogram zostanie podany w dniu 11.06.2018 r.

Przy zapisach należy złożyć wniosek dostępny w zakładce „Rekrutacja”.

Potrzebne jest także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do gry na instrumencie (dla kandydatów w wieku 6- 16 lat).

W przypadku dziecka w wieku 5 lat przy zapisach również trzeba złożyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w Szkole.

 

 

 

Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) w załączniku dostępny nowy wniosek rekrutacyjny.

 

Badanie przydatności kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach odbędzie się w dniach:
11 czerwca godz.14.30-18.30-sala 308- kandydaci do cyklu czteroletniego
11 czerwca godz.14.30-18.30-sala 306- kandydaci do cyklu sześcioletniego

14 czerwca godz.15.00-18.00-sala 308- kandydaci do cyklu czteroletniego
14 czerwca godz.15.00-18.00-sala 306- kandydaci do cyklu sześcioletniego
Uczniowie wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi zgłaszają się dowolnie na jeden ze wskazanych terminów. Kolejność przesłuchań wg kolejności przyjścia.

Termin dodatkowy tylko w przypadku braku możliwości zgłoszenia się na wyżej wymienione terminy.
18 czerwca godz. 14.00-15.00-sala 308- kandydaci do cyklu czteroletniego i sześcioletniego