Badanie przydatności kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach odbędzie się w dniach:

11 czerwca 2019 roku godz. 14.00 -17.00 - sala 308

14 czerwca 2019 roku godz. 14.00 -17.00 - sala 308

Kandydaci wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi zgłaszają się dowolnie na jeden ze wskazanych terminów. Kolejność przesłuchań wg kolejności przyjścia.

Termin dodatkowy tylko w przypadku braku możliwości zgłoszenia się na wyżej wymienione terminy.
17 czerwca 2019 roku godz. 13.30 – 14.15 - sala 308

Informacja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach na rok szkolny 2019/2020

Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach zaprasza na kurs przygotowawczy dla kandydatów do nauki w szkole muzycznej na rok szkolny 2019/2020.

Kurs jest BEZPŁATNY i będzie się odbywał od dnia 01.02.2019 r.

Szczegóły w załączniku.