Ogłoszenia ikonka 18 XII KONCERT SYMFONICZNY

Logo Szkoły Muzycznej w Dobczycach

Herb

Organizacja Szkoły

  1. Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach, zwana dalej Szkołą, jest publiczną szkołą artystyczną dającą podstawy wykształcenia muzycznego.
  2. Siedziba Szkoły znajduje się  w Dobczycach adres: Dobczyce ul. Szkolna 43
  3. Szkoła używa nazwy:  Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach.
  4. Na pieczątkach, stemplach i pieczęciach używa się nazwy w pełnym brzmieniu według wzoru: Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach.
  5. Szkoła nie posiada imienia, a ewentualnego nadania może dokonać organ prowadzący, na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
  6. Organem założycielskim i prowadzącym szkołę jest Gmina Dobczyce.
  7. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
  8. Szkoła prowadzi naukę w dwóch cyklach:
  9. sześcioletnim cyklu nauczania;
  10. czteroletnim cyklu nauczania.

9. Szkoła daje podstawy zawodowego wykształcenia muzycznego, na podstawie         przeprowadzonego    w ostatnim roku nauki egzaminu końcowego.

10. Szkoła prowadzi naukę w następujących klasach instrumentów:

1) fortepian;

2) skrzypce;

3) wiolonczela;

4) akordeon;

5) gitara;

6) flet poprzeczny;

7) klarnet;

8) obój

9) saksofon;

10) trąbka;

11) perkusja;

12)kontrabas;

13)altówka;

14) puzon.

Informacja przygotowana przez: smuzadmin

Ostatnia modyfikacja przez: smuzadmin

Data publikacji: 07.10.2021 01:16:04

Data ostatniej zmiany: 10.11.2022 14:09:50

Historia zmian

07.10.2021 01:16:04

Autor: smuzadmin

Rodzaj: Publikacja

Nasi partnerzy i sponsorzy
Skip to content